Green Award

De Particuliere Transport Coöperatie (PTC) geeft haar 50 leden een stimulans om hun schepen (verder) te verduurzamen en dit te laten certificeren door Green Award. Met ingang van 1 april 2022 betaalt PTC 50% van de kosten van de Green Award-certificering. Hiermee is de coöperatie een Green Award Incentive Provider geworden.

Om deze verbintenis kracht bij te zetten ontving PTC-bestuurslid Henri van Sandijk het Green Award-bord uit handen van Jan Fransen, executive director van Stichting Green Award. De overhandiging vond plaats aan boord van ms. Seinpost van coöperatie lid Job Blom. Ms. Seinpost heeft een Green Award certificaat op het niveau ‘zilver’.

Ella Hofs-Visser, manager pr & sustainability bij de PTC : “PTC is een coöperatie die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Wij maken ons samen sterk voor het milieu en een veilige werkomgeving. Daarnaast zit maatschappelijk betrokkenheid in het DNA van onze coöperatie. Als incentive provider van Green Award stimuleert de PTC haar leden om behaalde resultaten zichtbaar te maken. Hiermee wordt waarde gecreëerd en kan de coöperatie worden gezien als toekomstbestendige ketenpartner.”

“Wij heten PTC van harte welkom als Incentive Provider”, zegt Executive Director Jan Fransen. “Des te meer schepen verduurzamen, des te beter. We zullen met elkaar alle zeilen bij moeten zetten om onder andere luchtvervuiling en klimaatverandering tegen te gaan. En dan is het van grote toegevoegde waarde als een grote club als PTC daar een extra impuls aan geeft”.

Met een Green Award-certificaat laten de schepen zien dat zij extra stappen zetten om schadelijke emissies te verlagen en de veiligheid aan boord te verhogen. Naast het feit dat gecertificeerde schepen zich bij verladers kunnen onderscheiden, ontvangen de certificaathouders diverse (financiële) voordelen van ca. 50 partijen, de ‘incentive providers’. En daar hoort PTC tegenwoordig ook bij.

PTC is een sterk georganiseerde coöperatie van individuele schippers die in 1994 is opgericht. Door de krachten te bundelen biedt PTC al 28 jaar een compleet pakket met logistieke diensten aan. PTC heeft een vloot van circa vijftig schepen. Met 4.600.000 ton ladingvolume neemt PTC 250.000 vrachtwagenbewegingen per jaar over van de weg.