Certificaten

Als coöperatie voldoen wij aan meerdere normen en certificeringen. De volgende certificaten zijn voor onze organisatie(s) van toepassing:

  • GMP+
  • ISO 9001
  • NIWO
  • §53

GMP+ B4.3 Kust- en Binnenvaart

Deze standaard bevat eisen en voorwaarden voor de borging van de veiligheid van
het diervoeder- en levensmiddelentransport via binnenvaart en kustvaart.

Voor zowel PTC, HVC als Den Breejen Bevrachtingen vindt u hieronder de actuele certificaten.

ISO 9001

Sinds 3 november 2022 zijn we opnieuw gecertificeerd als PTC groep volgens de kwaliteitsnorm NEN EN ISO 9001:2015 door DNV. Dit is een kwaliteitsmanagementsysteem, waarmee aan continue verbetering van onze processen wordt gewerkt. Hieronder vindt u het nieuwe certificaat.

NIWO – VIHB registratie

Als PTC, HVC en Den Breejen Bevrachtingen staan wij geregistreerd in het NIWO VIHB register als bemiddelaar.  Een vermelding is verplicht voor bedrijven die op Nederlands grondgebied bedrijfs- of gevaarlijke afvalstoffen vervoeren, inzamelen, handelen en/of daarin bemiddelen.

§53 – eAEV Anzeige

Net als bij de VIHB-registratie in NL is er ook een vermelding verplicht voor bedrijven die op Duits grondgebied bedrijfs- of gevaarlijke afvalstoffen vervoeren, inzamelen, handelen en/of daarin bemiddelen. Dit is de eAEV-registratie, welke in de binnenvaart beter bekend staat als Paragraaf 53. Voor het vervoer geldt hier dat de reder/eigenaar van de schepen zelf moeten staan geregistreerd. Een deel van onze schepen staan dan ook vermeld. Benieuwd hiernaar? Neemt u dan contact op met onze vlootmanager.