Certificaten

Als coöperatie voldoen wij aan meerdere normen en certificeringen. De volgende certificaten zijn voor onze organisatie(s) van toepassing:

  • GMP+
  • ISO 9001
  • NIWO
  • §53

GMP+ B4.3 Kust- en Binnenvaart

Deze standaard bevat eisen en voorwaarden voor de borging van de veiligheid van
het diervoeder- en levensmiddelentransport via binnenvaart en kustvaart.

Voor zowel PTC, HVC als Den Breejen Bevrachtingen vindt u hieronder de actuele certificaten.

ISO 9001

Alle drie de organisaties zijn via de kwaliteitsnorm NEN EN ISO 9001:2015 gecertificeerd. Dit is een kwaliteitsmanagementsysteem, waarmee aan continue verbetering van onze processen wordt gewerkt.

Door het wegvallen van de accreditatie van onze certificeringsinstelling zijn wij voor onze externe audits overgestapt naar DNV. In coronatijd, en door het huidige personeelstekort, is er een achterstand opgelopen, waardoor de herbeoordeling van ons certificaat nog niet heeft kunnen plaatsvinden. Dit wordt uiteraard zo snel mogelijk vervolgd!

Onze “oude” certificaten vindt u onderstaand:

NIWO – VIHB registratie

Als PTC, HVC en Den Breejen Bevrachtingen staan wij geregistreerd in het NIWO VIHB register als bemiddelaar.  Een vermelding is verplicht voor bedrijven die op Nederlands grondgebied bedrijfs- of gevaarlijke afvalstoffen vervoeren, inzamelen, handelen en/of daarin bemiddelen.

§53 – eAEV Anzeige

Net als bij de VIHB-registratie in NL is er ook een vermelding verplicht voor bedrijven die op Duits grondgebied bedrijfs- of gevaarlijke afvalstoffen vervoeren, inzamelen, handelen en/of daarin bemiddelen. Dit is de eAEV-registratie, welke in de binnenvaart beter bekend staat als Paragraaf 53. Voor het vervoer geldt hier dat de reder/eigenaar van de schepen zelf moeten staan geregistreerd. Een deel van onze schepen staan dan ook vermeld. Benieuwd hiernaar? Neemt u dan contact op met onze vlootmanager.