Recycle materialen transport

De betekenis van recycle materialen transport? Dit is het transport van materialen welke nog geschikt zijn voor hergebruik.

Te denken valt aan…

  • Afval, waaronder bouw- en sloopafval, groenafval en grond
  • Betongranulaat
  • Asfaltgranulaat

NIWO / VIHB-registratie

Zonder VIHB-registratie is het voor Nederlandse en buitenlandse bedrijven verboden om op Nederlands grondgebied als afvalvervoerder of afvalbemiddelaar actief te zijn.

Lees meer over onze certificaten en VIHB-registraties op de pagina certificaten.