Combinatie transporten

Wat wij verstaan onder combinatie transporten? Zie hiervoor de volgende paragrafen.

Voor- en natransport

Extra transport, zoals voor- of natransport aansluitend op uw transport over water, bijvoorbeeld over de weg nodig? Onze Manager Acquisitie denkt graag in de voorbereidende fase al met u mee!

Multimodaal transport

Ook onderzoeken we graag samen de mogelijkheden voor multimodale transporten, waarbij uw product over meerdere modaliteiten, dus over de binnenwateren gecombineerd met de weg, zee en/of het spoor, wordt vervoerd.

We onderhouden een goed netwerk met diverse partijen buiten de binnenvaart waarmee we de mogelijkheden graag voor u in kaart brengen.

Synchromodaal transport

Wanneer is er nu sprake van synchromodaal transport? Synchromodaal transport is een vorm van multimodaal transport, waarbij het niet uitmaakt van welke vervoermiddelen er gebruik wordt gemaakt. Er wordt dus gekozen voor de best passende route en modaliteit op dat moment.