Onze organisatie

Ons bestuur bestaat altijd in meerderheid uit varende ondernemers, zodat de controle en invloed op de gang van zaken binnen de organisatie bij de aangesloten leden blijft.

Momenteel bestaat ons bestuur uit 7 bestuursleden, te weten:

  • Wim Bennik (voorzitter & bestuurslid HR & ISO/GMP)
  • Maikel Tabbers (secretaris & geschillencommissie & ledencontact)
  • Henri van Sandijk (penningmeester & account TATA Steel)
  • Dick Middelkoop (bestuurslid acquisitie)
  • Paul Cornet (bestuurslid bevrachtingen & netwerkbeheer)
  • Floris Weijma (bestuurslid PR & Sustainability)
  • Albert Buijs (bestuurslid)
Het bestuur in actie anno 2023 met voorzitter Wim Bennik aan de kop van de tafel.

Organisatiestructuur