Onze organisatie

Ons bestuur bestaat altijd in meerderheid uit varende ondernemers, zodat de controle en invloed op de gang van zaken binnen de organisatie bij de aangesloten leden blijft.

Momenteel bestaat ons bestuur uit 7 bestuursleden, te weten:

  • Wim Bennik (voorzitter & bestuurslid HR)
  • Wijnand Volker (secretaris)
  • Henri van Sandijk (penningmeester & bestuurslid pr & sustainability)
  • Dick Middelkoop (bestuurslid acquisitie)
  • Paul Cornet (bestuurslid bevrachtingen)
  • Maikel Tabbers (bestuurslid en lid geschillencommissie)
  • Floris Weijma (bestuurslid)
Het bestuur in actie anno 2022 met voorzitter Wim Bennik (fel blauw overhemd) aan de kop van de tafel.

Organisatiestructuur