30 years of Particuliere Transport Coöperatie b.a.!

PTC| 30 years of Particuliere Transport Coöperatie b.a.! It’s OK to take a quick look back; after all, we’re proud of what we’ve achieved and where we stand now. With the demise of the exchange for shipping on inland waterways (schippersbeurs) our co-operative was established on 7 January 1994, with the aim of redirecting the money that was received straight to the needs of the members/inland waterway transport operators. Our motto, “Samen sterk” (Stronger together), implies that this is still the approach taken by the PTC Group (which also includes HVC-Handel & Vervoerders Coöperatie and Den Breejen Bevrachtingen). As managing director and treasurer Henri Van Sandijk put it in various publications around new year: “We are growing and are ready to accept new members. I hope that we can at least double our size over the next thirty years.”
 The PTC Group works towards partnership both within the co-operative, and horizontally and vertically within the inland waterway transport chain on issues such as a fair return for the shipowner, waterway infrastructure, sustainability and digitisation.


30 Jahre Particuliere Transport Coöperatie b.a.!

PTC| 30 Jahre Particuliere Transport Coöperatie b.a.! Wenn wir zurückblicken, können wir stolz sein auf das bisher Erreichte und unsere heutige Position. Nach dem Wegfall der (Schiffer-)Messe wurde am 7. Januar 1994 unsere Genossenschaft gegründet. Ziel war es, dass die eingehenden Finanzmittel direkt den Mitgliedern bzw. Binnenschifffahrtsunternehmern zugutekommen. Unserem Motto „Samen sterk“ bzw. „Zusammen stark“ sind wir auch als PTC Groep – zu der auch HVC-Handel & Vervoerders Coöperatie und Den Breejen Bevrachtingen gehören – bis heute treu geblieben. Wie Vorstandsmitglied und Schatzmeister Henri Van Sandijk Ende vergangenen Jahres in verschiedenen Zeitschriften betonte: „Wir wachsen und sind offen für neue Mitglieder. Ich hoffe, dass wir in den kommenden 30 Jahren mindestens doppelt so groß sein werden wie heute.“ Die PTC Groep steht für die Zusammenarbeit innerhalb der Genossenschaft, aber auch horizontal und vertikal in der Binnenschifffahrt. Dabei geht es um Themen wie faire Rendite für Schiffer, Wasserstraßeninfrastruktur, Nachhaltigkeit und Digitalisierung.

Particuliere Transport Coöperatie b.a. souffle ses 30 bougies!

PTC| Particuliere Transport Coöperatie b.a. souffle ses 30 bougies ! Et cela mérite bien un petit regard dans le rétroviseur, car nous sommes fiers du chemin parcouru et de ce que nous sommes aujourd’hui. Après la disparition de la bourse (de batellerie), notre coopérative a été fondée le 7 janvier 1994 dans le but d’affecter les fonds entrants directement aux besoins des membres/opérateurs de barges. La devise « Ensemble, nous sommes forts » est aujourd’hui encore notre fer de lance en tant que Groupe PTC (dont font aussi partie HVC Handel- en Vervoerders Coöperatie et Den Breejen Bevrachtingen). Comme l’a déclaré l’administrateur et trésorier Henri Van Sandijk dans divers journaux fin 2023 : « Nous sommes en pleine croissance et sommes ouverts aux nouveaux membres. J’espère que nous serons au moins deux fois plus grands dans trente ans. »
Le Groupe PTC est synonyme de coopération sur des thèmes comme le rendement équitable pour le batelier, l’infrastructure de voies navigables, la durabilité et la numérisation, et ce tant au sein de la coopérative qu’horizontalement et verticalement dans la chaîne de navigation intérieure.

30 jaar Particuliere Transport Coöperatie b.a.!

PTC| 30 jaar Particuliere Transport Coöperatie b.a.! Even terugkijken mag, want we zijn trots op van waar we gekomen zijn en nu staan. Na het verdwijnen van de (schippers-)beurs werd onze coöperatie op 7 januari 1994 opgericht met als doel dat het geld wat binnenkomt direct naar de behoeften van de leden/binnenvaartondernemers gaat. Onder het motto “Samen sterk” is dat, inmiddels als de PTC Groep (waaronder ook HVC-Handel & Vervoerders Coöperatie en Den Breejen Bevrachtingen vallen), vandaag de dag nog altijd de insteek. Zoals aansturend bestuurslid en penningmeester Henri Van Sandijk in diverse bladen de afgelopen jaarwisseling heeft aangegeven: “We groeien en we staan open voor nieuwe leden. Ik hoop dat we over nog een keer dertig jaar minstens twee keer zo groot zijn.”
De PTC Groep staat voor samenwerking zowel binnen de coöperatie als horizontaal en verticaal in de binnenvaartketen op thema’s als: eerlijke opbrengst voor de schipper, vaarweginfrastructuur, duurzaamheid en digitalisering.