PTe-C

PTC| Binnen onze binnenvaartcoöperatie hebben we een grote diversiteit aan schepen waarvoor passende verduurzamingsmogelijkheden moeten worden gezocht.

Ella Hofs-Visser, Manager PR & Sustainability bij de PTC:
“Naast de beperkte mogelijkheden van gebruik van HVO voor de bestaande vloot, verlenen we al een decennium onze medewerking aan onderzoeksprojecten voor een retrofit-variant van gebruik van waterstofpoeder aan boord van onze binnenvaartschepen. Wij zien dat elektrificatie van schepen voor veel toekomstige toepassingen benodigd zal zijn. Door aan te sluiten op de technologische ontwikkelingen van ZES voor de containerbinnenvaart zal, op een relatief korte termijn, een opening kunnen bieden naar Zero-emissie staaltransporten.”

Binnen PTe-C (PTC & TATA’s electrification Challenge) onderzoeken we samen met onze leden en Tata Steel Nederland en Zero Emission Services de mogelijkheden voor elektrisch staalvervoer over water.
PTe-C, samen sterk!

Research realisation of emission-free inland waterway transport – Zero Emission Services